Logo Pibr

Zefir kadra

Zespół Ekspertów Finansowych i Rachunkowości ZEFiR-Hlx sp. z o.o. to najwyższej klasy specjaliści z zakresu rachunkowości, audytu, finansów i podatków – biegli rewidenci oraz doradcy podatkowi

Badanie sprawozdań finansowych i inne usługi rewizji finansowej
Doradztwo podatkowe
Outsourcing rachunkowości
Inne usługi

Badanie sprawozdań finansowych i inne usługi rewizji finansowej

Oferujemy kompleksowe usługi badania i przeglądu sprawozdań finansowych. Wykonujemy także profesjonalny audyt zewnętrzny projektów finansowanych ze środków budżetowych oraz unijnych. Nie ograniczamy się przy tym jedynie do przeprowadzenia badania i wydania opinii. W trakcie procesu badania współpracujemy ściśle z klientem udzielając konsultacji w zakresie zagadnień z obszaru rachunkowości i finansów oraz prawa podatkowego. Pozwala to klientowi uzyskać wartość dodaną opartą na dostępie do wiedzy naszych ekspertów.

Doradztwo podatkowe

Kompleksowo wspieramy naszych klientów w ramach usług doradztwa podatkowego. Jesteśmy w stanie zidentyfikować najbardziej istotne obszary ryzyka podatkowego oraz zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania.


Więcej informacji - Zespół Doradztwa podatkowego

Outsorcing rachunkowości

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie naszych pracowników świadczymy kompleksowe usługi księgowe, zapewniając zgodność prowadzonych ksiąg z ustawą o rachunkowości i prawem podatkowym. Usługę tę uzupełniamy o raportowanie według ustalonych z Klientem standardów. Dobrze zarządzane i nowoczesne przedsiębiorstwa coraz częściej koncentrują się na swoich podstawowych celach biznesowych, pozostawiając inne zadania zewnętrznym, wyspecjalizowanym firmom.

Inne usługi

  • usługi wyceny przedsiębiorstw
  • usługi doradztwa w zakresie organizacji rachunkowości
  • due diligence
  • wykonywanie ekspertyz ekonomiczno-finansowych

Andrzej Karpiak

Andrzej Karpiak

Prezes Zarządu

Biegły Rewident nr ewidencyjny 10532.

 

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Tytuł biegłego rewidenta posiada od 2005 roku.

Sekretarz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Od roku 2011 Członek Rady Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Rzeszowie, gdzie obecnie pełni funkcję Prezesa.

W latach 2007-2011 Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Okręgowego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Rzeszowie.

W latach 2007-2015 Skarbnik w Zarządzie Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, gdzie obecnie pełni funkcję Wiceprezesa.

Wykładowca na szkoleniach i kursach z zakresu rachunkowości, podatków oraz rewizji finansowej, w tym na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów.

Krzysztof Cieśla

Krzysztof Cieśla

Biegły Rewident nr ewidencyjny 523.

 

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł biegłego rewidenta posiada od 1991 roku. 

Wieloletni Członek Zarządu Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, gdzie od roku 1991 pełni funkcję Prezesa Zarządu. 

W latach 1992-2015 Prezes Rady Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Rzeszowie, gdzie obecnie pełni funkcję Wiceprezesa. 

W latach 1999-2003 Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. 

W latach 2003-2015 Członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, gdzie w latach 2007-2015 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego.

Beata Florek

Beata Florek

Wiceprezes Zarządu

Biegły Rewident nr ewidencyjny 12416.


Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Tytuł biegłego rewidenta posiada od 2012 roku.

Członek Zarządu Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Członek Komisji Szkoleniowej Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z zakresu rachunkowości.

Beata Karpiak

Beata Karpiak

Biegły Rewident nr ewidencyjny 10275.

 

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Tytuł biegłego rewidenta posiada od 2004 roku.

Pełni funkcję Członka Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Katarzyna Lipa

Katarzyna Garbacka-Lipa

Biegły Rewident nr ewidencyjny 10273.

 

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Tytuł biegłego rewidenta posiada od 2004 roku.

Bronisława Stachura

Bronisława Stachura

Biegły Rewident nr ewidencyjny 3796.

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Spółdzielczego Studium Rachunkowości i Kontroli.
Tytuł biegłego rewidenta posiada od 1991 roku.

Mirosław Szul

Mirosław Szul

Biegły Rewident nr ewidencyjny 11798.

Doradca Podatkowy nr wpisu 10085.

 

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Tytuł doradcy podatkowego posiada od 2004 roku.
Tytuł biegłego rewidenta posiada od 2009 roku.
Członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Grzegorz Wojtyra

Grzegorz Wojtyra

Biegły Rewident nr ewidencyjny 10864.


Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z zakresu finansów i rachunkowości.
Tytuł biegłego rewidenta posiada od 2006 roku.

Jadwiga Czeleśniak

Jadwiga Czeluśniak

Biegły Rewident nr ewidencyjny 11542.

Doradca Podatkowy nr wpisu 02211.

 

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Tytuł doradcy podatkowego posiada od 1997 roku.
Tytuł biegłego rewidenta posiada od 2009 roku.
Członek Komisji Szkoleniowej oraz Komisji Egzaminacyjnej Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z zakresu rachunkowości i podatków.

 

Lucyna Pieniążek

Lucyna Pieniążek

Biegły Rewident nr ewidencyjny 11391.

 

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Tytuł biegłego rewidenta posiada od 2008 roku.

W latach 2011-2015 Członek Komisji Rewizyjnej Okręgowego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Rzeszowie.

Aleksandra Mrozowska

Aleksandra Mrozowska

Biegły Rewident nr ewidencyjny 13006.

 

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Tytuł biegłego rewidenta posiada od 2015 roku.

Tomasz Kiszka

dr Tomasz Kiszka

Radca prawny nr wpisu Lb-1499

doradca podatkowy nr wpisu 12181

 

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II.

Tytuł radcy prawnego posiada od 2010 roku.

Tytuł doradcy podatkowego posiada od 2013 roku.

Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie, o specjalności finanse i bankowość.

W latach 2011 i 2012 wykładowca na wyższych uczelniach.

Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej i podatkowej podmiotów gospodarczych..

Magdalena Barska-Nalepa

Magdalena Barska-Nalepa

Biegły Rewident nr ewidencyjny 13756

 

Absolwentka Wydziału Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Tytuł biegłego rewidenta posiada od 2021 roku.

Członek Komisji Egzaminacyjnej Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 2019 r.

Wykładowca na szkoleniach i kursach z zakresu rachunkowości oraz podatków od 2013 r.

Zespół Ekspertów Finansowych i Rachunkowości ZEFiR-Hlx Sp. z o.o.

 

Adres:

ul. Niemierskiego 5
35-307 Rzeszów

 

Telefon:

 

Informacje dodatkowe:

NIP: 8130335826
REGON: 690500290
KRS 0000013845
Kapitał zakładowy: 50 000 zł w całości opłacony
nr konta: 09 2490 0005 0000 4530 3742 4266 (ALIOR BANK S.A. O/Katowice)